logo
ОПАКОВКАТА ПРОДАВА!

Aдреси:
София – ул.”Прелом” 6, ет.3, ап.5 (зад х-л Плиска), п. код 1113
Враца – ул.”Теменуга” 21, п. код 3000

е-поща: office@ibs-pack.com ; ibs_pack@mail.bg

©2007 IBSpack